Vyberte stránku
Seznam bytových jednotek

Bydlení v ráji

OBJEKT B

Severní část B tvoří 4 podlažní objekt s ustupující nástavbou a s plochou střechou na obdélném půdorysu cca 18,7×45,3 m, s podélnou osou orientovanou sever-jih. Výška hlavní římsy je cca 13m nad terénem, a celková výška vč. nástavby je cca 16m. Jedná se o čistý objem s kompozicí okenních otvorů, zejména v západní a východní fasádě. Jižní fasáda je zkosena s ohledem na navazující hmotu. Objekt je navržen v bílé omítce. Vjezd do garáží v 1. PP je z jižní fasády pod hmotou A objektu. Garáže v 1. PP jsou přístupné rampou při jižní fasádě a jsou zahloubené pod terénem cca 1 metr oproti parkovišti před domem, přes které je nový vjezd napojen do ulice Žižkova. Garáže jsou spojené vnitřním schodištěm a výtahem s celým domem. Řešení nabízí byty v dispozicích 2+kk až 5+kk o plochách od 77 do 118 m2.