Vyberte stránku
Seznam bytových jednotek

Bydlení v ráji

OBJEKT A

Jižní část A tvoří 3 podlažní objekt s ustupující nástavbou a s plochou střechou na obdélném půdorysu cca 16,8×42,2 m o výšce hlavní římsy cca 10m a celkové výšce cca 13m nad přilehlým terénem. Byty jsou orientovány převážně na jihozápad s průběžnou lodžií a různě odskakovanou fasádou ve vztahu ke střídání obytných místností a ložnic. Lodžie budou kryty dřevěnými stínícími rošty. Objekt je navržen převážně v bílé omítce, pouze v části pavlače na severní fasádě a v části průchodu mezi hmotami je navržen fasádní obklad. Vjezd do garáží v 1. PP je z jižní fasády pod hmotou A objektu. Garáže v 1. PP jsou přístupné rampou při jižní fasádě a jsou zahloubené pod terénem cca 1 metr oproti parkovišti před domem, přes které je nový vjezd napojen do ulice Žižkova. Garáže jsou spojené vnitřním schodištěm a výtahem s celým domem. Řešení nabízí byty v dispozicích 2+kk až 4+kk o plochách od 63 do 99 m2.